Villa Aurora Grant Recipients | 2008

First Quarter (January – March)

Eliav Brand

Eliav Brand | Composer

Jan, Feb, Mar

Takehito Koganezawa

Takehito Koganezawa | Artist

Jan, Feb, Mar

Marc Rothemund

Marc Rothemund | Filmmaker

Jan, Feb, Mar

Antje Vowinckel

Antje Vowinckel | Composer

Jan, Feb, Mar

Second Quarter (April – June)

Christian Keinstar

Christian Keinstar | Artist (KunstSalon Köln)

Apr, May, Jun

Birgit Möller

Birgit Möller | Filmmaker

Apr, May, Jun

Kevin Vennemann

Kevin Vennemann | Writer

Apr, May, Jun

Xu Xing

Xu Xing | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Third Quarter (July – September)

Nico Bleutge | © gezett.de

Nico Bleutge | Writer

Jul, Aug, Sep

Paul Brodowsky

Paul Brodowsky | Writer

Jul, Aug, Sep

Jan Koester | © Privat

Jan Koester | Filmmaker

Jul, Aug, Sep

Sylke Rene Meyer | © Privat

Sylke Rene Meyer | Filmmaker

Jul, Aug, Sep

Xu Xing

Xu Xing | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Fourth Quarter (October – December)

Andre Neumann | © Sébastien Bozon

Andrea Neumann | Composer

Oct, Nov, Dec

Olaf Nicolai | © Privat

Olaf Nicolai | Artist

Oct, Nov, Dec

Maya Schweizer | © Privat

Maya Schweizer | Artist

Oct, Nov, Dec

Steffi Weismann

Steffi Weismann | Artist

Oct, Nov, Dec

Xu Xing

Xu Xing | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Back